Luke nummer 5

High Five! Dette er tallet på denne knallrøde dobbeltdøren med adresse i den mest fargerike bydelen i Oslo. Døren er en portal til personlige historier fra hele verden. Det som tidligere var en arresterende sluse til Grønland Politistasjon, er i dag en døråpner til alle verdens kulturer: Interkulturelt Museum. Det som ble kåret til årets museum i 2006 er nå del av oslomuseum.no Under krigen 1940-1945 holdt spesialenheten Schnellkommando til her. De to arrestfløyene i bakgården viser fortsatt spor etter det nazistiske regimet. Kontrasten til dagens leietager kunne ikke vært større.Oppgaven til IKM er å fremme åpenhet, inkludering og kulturelt mangfold. Med utstillinger, foredrag og konserter spør de: Hvem eier byen? Hvordan ta plass i en bydel som forandrer seg på så kort tid? Hvordan kan folk påvirke utviklingen i nabolaget sitt? Museet bygger broer og jobber for økt forståelse mellom etniske majoriteter og minoriteter – og fokuserer bevisst på å gi enkeltpersoner med innvandringsbakgrunn en stemme.Hemmeligheten i luke 5 kan beskrives som en kunstform med tusen år lange tradisjoner. Disse gestaltene kan uttrykke alt fra komedier til tragedier i form av levende bevegelige kunstverk. Deres menneskelige størrelser visker ut forskjellen på skaperen og skapelsen. Noen vil sikkert «gå fem på». Kunsten speiler jeg´ets alter ego, og gjennom kunstnerens fantasi kan vi kanskje se oss selv?Tallet på luken er laget av en helt annen kunstner - som med sine bilder og objekter er spesielt opptatt av spor, kulturer og minner. Ingenting passer vel bedre til akkurat denne døren? Luke Fem har høy «streetfaktor» og er AD_VENT´s svar på «fem på gaten».

NB! AD_VENT følger alle regler for smitteverntiltak som gjelder arrangementer i offentlige rom. Vi ber derfor alle om å holde god avstand til hverandre under arrangementet. Hvis du føler deg syk eller har symptomer så hold deg hjemme!

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Tallet på luken er både adressen og datoen. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.

Vi vil rette en stor takk til Kulturetaten i Oslo, KORO og Kulturrådet for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i «ventetiden» – helt gratis.