Luke nummer 2

Den andre luken i kalenderen er inngangsdøren til Norges Bank. To identiske skuddsikre bronsedører beskytter institusjonen som forvalter Norges formue. Bygget fra 1986 er tegnet av Lund Slaatto. Dørene ble bevisst designet slik at de ikke skulle virke prangende men heller anonyme. Norges Bank forvalter investeringene i Oljefondet og Norges gullbeholdning. De har som oppgave å skape nasjonal økonomisk stabilitet i en globalisert økonomi. Overraskelsen bak luke 2 er derfor skapt av en kunstner som er kjent for å investere mye tid og krefter i internasjonale kunstprosjekter. Andre desember blir vi beriket med et spesiallaget verk som nettopp problematiserer Norges Bank i kontekst av det historisk vanskelige året 2020. Engasjert går kunstneren rett inn i kjernen av diskursen: Hva er verdi? Hva er kapital? Hva er prisen på å vente? Og hva venter vi egentlig på? Tallet til luken på Bankplassen 2 er skapt av en kunstner som arbeider med objekter i skjæringspunktet mellom møbler og scenografi. Navnet på begge kunstnerne blir kreditert når luken åpner.

AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Tallet på luken er både adressen og datoen. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.

Vi vil rette en stor takk til Kulturetaten i Oslo, KORO og Kulturrådet for deres positive engasjement og finansielle støtte. Dette gjør det mulig for AD_VENT å kunne gi Oslos befolkning unike kunstopplevelser i «ventetiden» – helt gratis.